Meest gestelde vragen

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via 088-1500800 of info@ketenstandaard.nl.

Met ETIM MC kunnen geometrische kenmerken toegevoegd worden aan producten, waarmee vervolgens 3D-objecten kunnen worden gegenereerd.

ETIM UP is een tool waarmee gegevens eenvoudig van een oude naar een nieuwere versie van ETIM kunnen worden omgezet. De tool is met name bedoeld voor fabrikanten; de partijen die de geclassificeerde data aanleveren. De tool neemt u veel werk uit handen en zorgt voor hogere datakwaliteit.

Lees hier meer over ETIM UP.

ETIM is het model waarbinnen producten eenduidig worden geclassificeerd in productklassen en van kenmerken en kenmerkwaarden worden voorzien.

Lees hier verder.

Daarvoor stuurt u een mail naar etimup@ketenstandaard.nl.

Ja, dit kan als u deelnemer bent. Uw verzoek kan worden doorgegeven via info@ketenstandaard.nl.

Ga naar deze pagina en vul het inschrijfformulier in. U ontvangt dan per mail inloggegevens voor de website en als u deze heeft aangevraagd, een GLN-code.

Bel ons op 088-1500800 of stuur een mail naar info@ketenstandaard.nl, wij nemen dan contact met u op om eventueel een afspraak te maken.

Wilt u weten of een bedrijf al lid is van Ketenstandaard Bouw en Installatie? Dan kunt u zoeken via het algemene zoekvenster op de website.

Zoeken in website...

De kosten voor deelname aan de SALES Standaard zijn naar rato van de omzet. De staffeltabel vindt u hier. De kosten voor ETIM worden vastgesteld op basis van het aantal werknemers. De staffeltabel vindt u hier.

De SALES Standaard is de berichtenstandaard voor elektronische communicatie tussen ketenpartijen in de bouw-, onderhouds- en installatiesector. Door gebruik te maken van de softwareonafhankelijke berichtenstandaard kunnen bedrijven efficiënt en foutloos berichten uitwisselen tussen hun computersystemen. Het gaat onder andere om offertes, prijslijsten, condities, productgegevens, orders, opdrachten, orderbevestigingen, pakbonnen en facturen.

Lees hier verder.

Met de SALES Validatietool kunnen deelnemers van Ketenstandaard controleren of de structuur van een ontvangen of te verzenden XML-bericht voldoet aan de SALES Standaard. U kunt alleen gebruik maken van de tool als u bent ingelogd. Mocht u nog geen inloggegevens hebben, kunt u deze aanvragen via info@ketenstandaard.nl.

Klik hier voor de Validatietool.

Als u locaties wilt identificeren, gebruikt u een Global Location Number (GLN). Hiermee is het mogelijk om fysieke locaties en rechtspersonen uniek en eenduidig te identificeren. Een GLN is een nummer van 13 posities lang, waarmee een bedrijf als unieke partij geïdentificeerd wordt. GLN’s vormen de “sleutel” voor het ophalen van informatie uit databases.

Bij uw inschrijving kunt u aangeven of u een GLN-code wilt ontvangen. U kunt kosteloos meerdere GLN's aanvragen, bijvoorbeeld voor verschillende vestigingen. Hiervoor stuurt u een mail naar info@ketenstandaard.nl, met de tenaamstelling van de organisatie en de adresgegevens.

Een GTIN (Global Trade Identification Number) is een artikelcode, die kan worden gebruikt om producten te coderen en identificeren.

GS1 Nederland geeft de GTIN's uit. Ga naar de website van GS1 Nederland om de barcodes te bestellen.

  1. Zorg dat u in het bezit bent van een GLN-code;
  2. Zorg dat uw software de SALES Standaard ondersteunt;
  3. Bepaal welke informatie moet worden meegestuurd, zoals het bonnummer of projectnummer;
  4. Genereer een SALES Standaard XML-factuur uit uw pakket;
  5. Gebruik de SALES Validatietool om te controleren of de factuur voldoet aan de standaard. Wordt er ook een pdf meegestuurd, zorg er dan voor dat deze dezelfde naam heeft als het XML-bestand;
  6. Verstuur de XML-factuur naar de afnemer.

De verboden tekens, zie de bovenste rij van de tabel, kunt u toepassen door een andere naamgeving of de CDATA-notatie toe te passen:

Verboden &
CDATA-notatie < > & ' ""
 

Om diverse berichtenversies te kunnen onderscheiden dient de structuur van de onderstaande header overgenomen te worden. In dit voorbeeld gaat het om het factuurbericht. Alle voorbeeldberichten bevatten de juiste header en dienen overgenomen te worden.

Bijvoorbeeld voor het factuurbericht:

<Invoice xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://www.ketenstandaard.nl/factuur/SALES/005" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.ketenstandaard.nl/factuur/SALES/005 Factuur_SALES005.xsd">

Het gebruik van verzamelfacturen is niet meer nodig als je alle SALES Berichten gebruikt. Sterker nog: het is onwenselijk. De software van ontvangers wordt namelijk veel te complex als de automatische match tussen de verschillende orders en de verzamelfactuur moet worden gemaakt. Het heeft geen meerwaarde, ook niet voor leveranciers. De Technische Commissie van de SALES Standaard is onder aanvoering van de leveranciers en softwarehuizen geen voorstander van verzamelfacturen, daarom zit er in de INBSOU004 geen verzamelfactuur-bericht meer.

Dit moet staan achter de “schemalocation”; in de header van het XML-bericht. Dit is een voorbeeld van de header van het Artikelbericht. Zoals u ziet, is dit de versie INSBOU004.

-<PriceCatalogue xsi:schemaLocation="http://www.gs1.nl/artikelbericht/insbou/004 Artikelbericht_insbou004.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.gs1.nl/artikelbericht/insbou/004" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

Ja, mits de inhoud van XML-berichten voldoet aan de eisen die gesteld worden door de Belastingdienst, voldoet u aan de bewaarplicht. Zie ook de website van de Belastingdienst.

Ja, de digitale communicatie standaard voldoet aan de eisen van het BOMOS model (Beheer en Ontwikkel Model voor Open Standaarden) opgesteld door het forum Open Standaarden. Voor meer informatie: www.forumstandaardisatie.nl

Hier kunnen meerdere oorzaken voor zijn. Zaken die wij in het verleden zijn tegen gekomen zijn:

  • Op de pdf wordt een kredietpercentage percentage van 2% getoond en in de XML-factuur staat 1.99%;
  • Het verkeerd afronden van prijzen in de pdf dan wel in de XML kan zorgen voor verschillen;
  • Het totaal van de factuur is niet gelijk aan het totaal van de onderliggende regels in het XML-bericht.

Uitgangspunt is dat aannemers de bestanden door elkaar moeten kunnen gebruiken. De statuscode bij een artikel moet dan kloppen, anders is niet duidelijk welk artikel leverbaar is. De statuscode geeft aan of een product inlopend (125), nieuw/beschikbaar (126), vervallen (130) of uitlopend is (94E). Het komt namelijk regelmatig voor dat een leverancier een product niet meer kan leveren of produceren; dit wordt met de statuscode weergegeven. In dat geval kunt u alle artikelen met de status uitlopend of vervallen selecteren en in één keer verwijderen.

In de berekening dient bij alle tussenstappen afgerond te worden op twee decimalen; het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om te zorgen dat dit klopt. Dit uitgangspunt wordt door alle boekhoudpakketten gehanteerd als extra controle.

Als u het XML-bericht opent, vindt u helemaal bovenaan de karakterset (encoding). Er is afgesproken dat UTF-8 de standaard is. Het gebruiken van een andere encoding, zoals ISO-8859-1, kan voor problemen zorgen.

Het Keurmerk wordt toegekend aan een bedrijf, als het Artikelbestand voldoet aan de SALES Standaard, en de gegevens van ieder artikel goed en consistent ingevuld zijn.

Klik hier voor meer informatie.

Controleer de bestandsnaam en inhoud met de SALES Validatietool. Wordt er ook een pdf meegestuurd, zorg er dan voor dat deze dezelfde naam heeft als het XML-bestand.

U kunt via het SALES Deelnemersportal een wijzigingsverzoek indienen. De verzoeken worden beoordeeld door de verschillende commissies.

Blijf up to date

Laden...